CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Đánh giá tác động môi trường

192Đã xem - 2022-03-08 15:21:23

 Công ty môi trường Việt Nhật, cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) giá cả hợp lý,nhanh chóng có kết quả giấy tờ.Tư vấn quy trình thủ tục lập cam kết môi trường miễn phí.

1. Đánh giá tác động môi trường là gì ?

- Đánh giá tác động môi trường là gọi tắt là ĐTM là việc xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại tuy nhưng với việc ĐTM sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi, tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.

Mỗi ĐTM cần phải xem xết tất cả những ảnh hưởng mong đợi đối với sức khỏe con người, hệ sinh thái, khí hậu và khí quyển…trong suốt quá trình thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.

2. Tại sao phải đánh giá tác động môi trường.

+ Đánh giá tác động môi trường đáp ứng được các vấn đề :

- Làm thế nào để phát triển Kinh tế – Xã hội mà không tổn hại đến môi trường.

- Làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển sản xuất, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

- Làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển sản xuất, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

3. Đối tượng cần lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc…vv

4. Các bước lập đánh giá tác động môi trường

Bước 1:  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án thực hiện các công việc như khảo sát điều kiện địa lý-địa chất-vi khí hậu-thủy văn, khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên-môi trường-xã hội, khảo sát phân tích các mẫu không khí-đất-nước-sinh thái xung quanh khu vực dự án.

Bước 2:  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án. Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh…

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Bước 4:  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn xây dựng dự án, các phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường

Bước 5:  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

Bước 7:  Xây dựng chương trình quản lý, giám sát bao cao danh gia tac dong moi truong.

 

Bình luận
Tin liên quan
Về đầu trang
Hotline