CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Chủ nguồn chất thải nguy hại

126Đã xem - 2022-03-14 15:55:32

Công ty tư vấn môi trường VIỆT NHẬT chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với chi phí hợp lý, thủ tục đơn giản, hỗ trợ pháp lý tối đa.

Việc đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Nếu có sự cố xảy ra có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, giảm những tác đọng xấu đến môi trường do chất thải nguy hại mang tới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

+ Bước 1: Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại khoản 1 điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 về quản lý chất thải nguy hại tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

+ Bước 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

+ Bước 3: Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

- Cách thức thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục bảo vệ môi trường

+ Đến thời gian hẹn, mang biên lai nhận hồ sơ đến nhận sổ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ 02 (hai) đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại phụ lục 15).

+ 02 (hai) bản sao quyết định thành lập cơ sở hoặc GCN đăng ký kinh doanh.

+ 02 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký

- Lệ phí(nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Không

- Tên mẫu đơn, tờ khai(nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại.

Bình luận
Tin liên quan
Về đầu trang
Hotline