CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VIỆT NHẬT

Báo cáo giám sát môi trường

188Đã xem - 2022-03-09 09:47:33

1. Báo cáo giám sát môi trường là gì ?

- Các nguồn gây tác động môi trường.

- Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường.

- Kết luận và kiến nghị.

2. Vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Nhằm giúp cơ quan nhà nước theo dõi giám sát môi trường của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp.

3. Đối tượng cần lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

4. Mô tả công việc của lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Bước 1:  Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án.

- Xác định Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng.

Bước 2:  Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

Bước 3: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

- Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

Bước 4:  Trình nộp lên cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường quận huyện).

Bình luận
Tin liên quan
Về đầu trang
Hotline